Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Brasília : Palvelut : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Brasília
SUOMEN KONSULAATTI, São Paulo


Puh. +55-61-3443 7151
S-posti consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Matkustusilmoitus

Suurlähetystö suosittelee, että Brasiliassa matkailevat Suomen kansalaiset ilmoittavat henkilötietonsa matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta.

Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja niitä käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten sekä konsulipalvelulain mukaisesti. Edustustojen ylläpitämistä rekistereistä voidaan antaa tietoja myös muille viranomaisille välttämättömiä viranomaistarkoituksia varten. Muun muassa KELA:lla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muilta valtion viranomaisilta tietoja etuuskohtaisen erityislainsäädännön nojalla.

Hädänalaisten Suomen kansalaisten avustaminen

Edustustot palvelevat hädänalaisessa asemassa olevia Suomen kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia konsulipalvelulakia noudattaen.

Yhteys hätätapauksissa

 • Hätätapauksessa virka-aikana (ma-to klo 8:30-12:30 / 13:30-17:00, pe klo 8:30 - 13:30) ota yhteys:
  São Paulon -konsulaattiin puh: +55 11 3061 0938 tai
  Rio de Janeiron -kunniapääkonsulaattiin puh: + 55 21 2524 4626
 • Edustustojen aukioloajan ulkopuolella hädänalaiseen tilanteeseen joutuneen henkilön tulee ottaa yhteyttä Hätäkeskuslaitoksen päivystykseen (24/7)
  puh: +358-9-1605 5555, sähköposti: paivystys.um@formin.fi .

Passin katoaminen

Kadonneen, varastetun, tuhoutuneen tai vanhentuneen passin tilalle voi anoa uutta passia Suomen São Paulon -konsulaatista. Hätätapauksessa konsulaatti voi myöntää käsinkirjoitetun hätäpassin kotimaahan paluuta varten, kirjoitettavissa myös Rio de Janeirossa.

 • Passin kadottua tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus lähimmälle paikalliselle  poliisiasemalle.
 • Pyydä ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Kopiota tarvitaan uutta passia anottaessa tai mahdollista vakuutuskorvausta tai jos ilmenee, että kadonnutta passia käytetään väärin. Lisäksi voit tehdä sähköisen rikosilmoitus Poliisin -verkkosivuilla. Lue lisää.

Rahaliikenne

Suomen konsulaatti São Paulossa voi avustaa tilapäisesti Brasiliassa oleskelevia suomalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta Brasiliaan rahanvälitysyritysten kautta tai pankkisiirtona suomalaiselta tililtä brasilialaiselle tilille.

Mikäli hädänalaisessa tilassa oleva henkilö ei onnistu saamaan varoja yllämainituilla keinoilla, konsulaatti voi pyytää ministeriön välityksellä avustussumman (+ toimitusmaksu 40 euroa) siirrettäväksi henkilön omalta tililtä ministeriön tilille. Mikäli tämäkään ei ole mahdollista, omaiset, tuttavat tai työnantaja voivat tallettaa ministeriön ohjeiden mukaisesti konsulaatin ilmoittaman avustussumman (+ toimitusmaksun 40 euroa) ulkoasiainministeriön tilille. Vasta rahansiirron tapahduttua avustussumma  on maksettavissa asiakkaalle.

Poikkeustapauksissa, eli jos tilapäisesti ulkomailla oleskelevan hädänalainen tila on aiheutunut rikoksesta, vakavasta sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä eikä talletuksen tekeminen ole mahdollista, edustusto voi harkita avustuksen myöntämistä takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten edullisimman matkustustavan mukaisesti. Takaisinmaksusitoumusta vastaan annettu avustus on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Konsulaatti voi välittömän hädän poistamiseksi myöntää pienimuotoisen avustuksen henkilölle, joka on tullut ryöstetyksi tai joutunut hädänalaiseen tilaan muusta itsestä riippumattomasta syystä.
Lue lisää: Pankki- ja luottokorteista
Lue lisää: Rahansiirrot ulkomaille

Sairaus- tai onnettomuustapaus

Konsulaatti voi auttaa yhteydenotossa lähiomaisiin sairauden tai onnettomuuden uhriksi joutuneen suostumuksella sekä mahdollisuuksien mukaan käydä katsomassa henkilöä sairaalassa. Valmismatkalla matkustavista huolehtii valmismatkalain mukaan matkanjärjestäjä. Matkustajavakuutus on erittäin suositeltava. Edustustot eivät voi osallistua hoitokustannuksiin.
Lue lisää: Sairastuminen ulkomailla

Pidätykset- tai vangitsemistilanteet

Mikäli Suomen kansalainen tulee pidätetyksi ulkomailla, hänellä on oikeus pyytää viranomaisia ilmoittamaan vangitsemisestaan Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ulkoasiainministeriölle, joka välittää edelleen tiedon asianomaisen nimeämälle henkilölle. Edustusto seuraa tilannetta ja käy mahdollisuuksien mukaan tapaamassa vangituksi joutunutta. Edustusto ei voi vaikuttaa oikeusprosessiin eikä antaa oikeudellisia neuvoja.
Lue lisää: Pidätys- tai vangitsemistilanteet

Raiskaustapaus

Jos sinut raiskataan ulkomailla:
1.Siirry turvalliseen paikkaan ja pyydä apua.
2. Hakeudu välittömästi lääkäriin. Todisteiden saamiseksi on tärkeää, että et peseydy tai vaihda vaatteita. Sairaanhoitohenkilökunta tarkastaa vammasi ja antaa hoito-ohjeet.
3. Tee rikosilmoitus paikallispoliisiille. Brasiliassa lähes kaikissa kaupungeissa on erityisesti naisille tarkoitettuja "Delegacia da Mulher" naisille tarkoitettuja poliisiasemia, mutta ilmoituksen voi tehdä myös tavalliselle poliisiasemalle.
Brasiliassa seksin harjoittaminen julkisella paikalla on rangaistava teko. Seurauksena voi olla, että raiskauksen uhri joutuukin itse syytetyksi. Jos olet epävarma laillisista seurauksista, ota yhteys Suomen edustustoon tai asianajajaan.
4.  Hakeudu kriisiapuun.

Suomen edustusto voi

 • auttaa sinua sairaanhoidon saamisessa ja neuvoa rikosilmoituksen tekemisessä,
 • antaa paikallisten lääkäreiden ja asianajajien yhteystietoja,
 • pyynnöstäsi olla yhteydessä sukulaisiisi tai ystäviisi Suomessa,
 • antaa kriisipalvelun yhteystiedot ja
 • auttaa kotimatkajärjestelyissä.

Huomioi:
RIkosta käsitellään tapahtumamaan paikallisen lainsäädännön mukaan. Tapauksen poliisitutkintaan kuluu jonkin aikaa. Asianajaja voi poissa ollessasi edustaa sinua. Oikeudenkäyntiä varten saattaa olla tarpeellista saapua henkilökohtaisesti paikalle takaisin maahan.

Kuolemantapaus Brasiliassa

Edustusto ilmoittaa kuolemantapauksista Suomen ulkoministeriölle välittömästi virallinen tiedon viranomaisilta.  Edustusto auttaa tarvittaessa vainajan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja kotiuttamiseen liittyvissä asioissa. Vakuutuksen puuttuessa omaiset vastaavat kaikista kuluista. Edustusto huolehtii tarvittaessa tiedon välittymisestä väestötietorekisteriin, jolloin täytetään Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta -lomake.

Brasilian paikallisen tavan mukaan hautajaiset ovat yleensä heti seuraavana tai viimeistään kahden vuorokauden sisällä kuolemasta. Vainajaa voidaan säilyttää sairaalan kylmätiloista yleensä korkeintaan vuorokausi, joissakin tapauksissa vainaja on noudettava vielä samana päivänä aikana, jos sairaalassa ei ole tarvittavia tiloja. Omaisten valittua hautaustoimiston, hautaustoimisto huolehtii vainajan noutamisen sairaalasta ja säilyttävät sen kylmätiloissaan.

Tarvittavat asiakirjat:

1) Kuoleman todennut lääkäri antaa kuolintodistuksen Declaração de Óbito.

2) Yleensä hautaamistoimet aloitetaan heti ja omaiset ottavat välittömästi yhteyttä paikalliseen hautaustoimistoon, joka huolehtii hautaamiseen ja tuhkaamisen (cremação) liittyvät tehtävät omaisten toivomusten mukaisesti. Tuhkausta varten omaisten on valittava myös arkku ja kuljetukseen sopiva uurna.

3) Sairaalan kuolintodistus on vietävä (pyydettäessä hautaustoimisto saattaa tehdä tämän) paikalliseen notaariin "Cartório de Ofício - Registro Civil ", josta omaisille annetaan

4) virallinen kuolintodistus "Certidão de óbito".

5) Virallisen maistraatin eli Cartórion myöntämään kuolintodistukseen tulee pyytää/ hankkia Apostille-leima ja todistus tulisi käännättää virallisella kielenkääntäjällä englanniksi, jos se on vain mahdollista.

Apostille-leiman saa kyseessä olevan osavaltion pääkaupungin Cartóriosta ja se on maksullinen. Lisätietoja voi hakea Brasilian viranomaisilta sekä oman osavaltion maistraattista.

6) Apostille-leimalla varustettu kuolintodistus ja mahdollinen käännös sekä kopio vainajan passista tulee toimittaa São Paulon -konsulaattiin tai Rio de Janeiron kunniavarakonsulaattiin väestörekisteri-ilmoitusta varten. Edustusto täyttää saatujen tietojen perusteella "ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta" ja toimittaa sen kuriiripostilla Länsi-Suomen maistraattiin Pietarsaareen.                     

Tuhkaus

Hautaustoimisto hoitaa paikallisessa "Crematório:ssa" ja tuhkaamisesta saa todistuksen "Delacração de cremação. Tuhkaamiseen on varattava vähintään kaksi vuorokautta kuljetuksineen, todistuksen myöntöineen, uurnan noutoineen, huomioitava myös tuhkattavien määrä.

Saattaja voi kuljettaa tuhkauurnan käsimatkatavaroissa, mutta on hyvä ilmoittaa tästä etukäteen lentoyhtiölle esim. lentolippua tilatessa. Saattajalla on oltava mukanaan vainajan passi, virallinen kuolintodistus (leimoineen) ja tuhkaustodistus.                      

Arkkukotiutus

Tämänkin hoitaa paikallinen hautaustoimisto, mutta omaisten on syytä selvittää arkkukotiutuksen kustannukset etukäteen.
Lue lisää: Kuolemantapaus ulkomailla

Matkavakuutus

Brasiliaan matkaavia suositellaan ottamaan matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvava­kuutus. Matkavakuutus mahdollistaa perushoitoa laajemman hoidon sekä vakuutusehdoista riippuen tarvittaessa myös sairaskuljetuksen kotimaahan. Edustustot eivät vastaa hoitomaksuista tai kotiutus­kustannuksista.
Lue lisää: Matkavakuutus

Lisätietoja:  Matkustusturvallisuuteen, konsulipalveluihin ja maahantuloon liittyjen ulkoministeriön sivuilta.

Notaariasiat

Suomen edustustot voivat lain mukaan hoitaa julkisen notaarin tehtäviä rajoitetusti. Sen toimivaltaan kuuluvat vain sellaiset toimitukset, jotka koskevat Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia ulkomaalaisia sekä asiakirjat, joita aiotaan käyttää Suomessa tai Suomen viranomaisissa. Edustustojen hoitamia tehtäviä ovat:

 • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista
 • Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen; edellyttää alkuperäisen dokumentin esittämistä lähetystössä
 • Elossaolotodistuksen antaminen; edellyttää henkilöllisyyden todistamista
 • Todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä; todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai pätevyydestä ei voida antaa

Asiakirjan käyttötarkoituksesta riippuen toimenpide on maksullinen tai maksuton. Notaarimaksu on 30 € (hinta realeissa ks. palveluhinnasto).

Apostille - asiakirjojen laillistaminen

Brasilialaisten asiakirjojen laillistaminen Suomen viranomaisia varten

Haagin yleissopimuksen (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), eli ns. apostille -sopimuksen mukaan sopimusmaat (mm. Suomi ja Brasilia) käyttävät laillistamiseen apostille –menettelyä. Näiden maiden osalta apostille –todistus riittää vahvistukseksi asiakirjan laillisuudesta, eikä muita toimenpiteitä vaadita.

Apostille –todistuksia myöntävät Brasilian osavaltioiden pääkaupunkien cartóriot (maistraattia vastaava viranomainen Brasiliassa). Apostillen hinta vaihtelee eri osavaltioiden kesken, tarkempia tietoja saat osavaltiosi pääkaupungin cartórioista. Osavaltioiden pääkaupunkien ulkopuolella olevat cartóriot saattavat myöntää apostilleja, jos ovat hakeneet tähän oikeuden.
CNJ – Conselho Nacional de Justiça pitää yllä apostilleja myöntävistä cartórioista.

Brasilialaiset asiakirjat, mm. syntymä-, vihki-, esteettömyys- ja kuolintodistukset tulee laillistaa, jotta ne saavat oikeusvaikutuksensa Suomessa. Suomen viranomaiset edellyttävät asiakirjojen olevan suomen, ruotsin tai englannin kielellä, joten portugalinkieliset asiakirjat tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Asiakirjan laillistamisella varmistetaan, että asiakirjan/todistuksen antajalla on oikeus maan lakien mukaan tällaisen asiakirjan/todistuksen antamiseen.

Myös virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös on laillistettava apostille –todistuksella. Asiakirjan käännöstyö voidaan teettää myös Suomessa laillistetulla kielenkääntäjällä, jolloin apostillea ei käännetyn asiakirjan osalta tarvita. Alkuperäinen asiakirja on kuitenkin laillistettava.

Suomalaisten asiakirjojen laillistaminen Brasilian viranomaisia varten

Suomalaiset asiakirjat ja niiden käännökset tulee laillistaa apostille –todistuksella Suomessa maistraatissa, jotta ne saavat lainvoimaisuuden Brasiliassa.

Perheoikeudelliset asiat

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröiminen

Suomen kansalaisen ulkomailla syntynyt lapsi tulee rekisteröidä Suomen väestörekisteriin.Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta -rekisteröintilomake löytyy Suomi.fi -sivuilta ja sen liitteeksi tulee liittää seuraavat asiakirjat:

 • Laillistettu alkuperäinen syntymätodistus. Laillistamismenettelystä katso tarkemmin kohta Apostille.
 • Virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös syntymätodistuksesta joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli syntymätodistus on käännetty Brasiliassa, myös käännös on laillistettava, kts. kohta Apostille .
 • Oikeaksi todistetut kopiot vanhempien henkilöllisyystodistuksista.

Lapsen äidinkieleksi pyydetään ilmoittamaan ainoastaan yksi kieli. Valintaa voi myöhemmin muuttaa.

Lomake liitteineen tulee toimittaa maistraattin Suomessa.

Isyyden vahvistaminen

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, isyys tulee vahvistaa tunnustamalla ennen kuin lapselle voidaan merkitä Suomessa isä. Brasilian viranomaisten antama isyyspäätös tunnustetaan Suomessa pääsääntöisesti ilman erillistä edustustossa tehtyä isyyden tunnustamista. Isyyspäätökseksi voidaan hyväksyä brasilialainen syntymätodistus, jos siihen on merkitty lapsen isän nimi. Jotta Brasilian viranomaisten tekemä isyyspäätös voidaan rekisteröidä Suomessa, se on ensin käännettävä ja laillistettava. Menettelystä katso tarkemmin kohta Apostille. Isyyspäätöksen rekisteröinti voidaan tehdä myös ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen rekisteröinnin yhteydessä (ks. ylempänä).

Edustusto toimittaa asiakirjat edelleen Suomeen. Isyyden tunnustaminen on pätevä vasta kun maistraatti on sen hyväksynyt. Kun maistraatti on hyväksynyt tunnustuksen, lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsi saa myös perintöoikeuden isänsä ja isänpuoleisten sukulaistensa jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen.

Avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avioliittoa ei voi solmia Suomen edustustoissa. Brasiliassa tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja siihen liittyvät säädökset on selvitettävä vihkijältä (esim. tarvittavat lääkärintodistukset, käännökset, aikarajat ja -varaukset sekä kustannukset).

Suomen maistraatista on saatavissa todistus ulkomaan viranomaisen suorittamaa avioliiton esteiden tutkintaa ja vihkimistä varten usealla kielellä. Avioliiton solmimista varten tarvittavien suomalaisten asiakirjojen laillistamisesta ks. kohta Apostille.

Ulkomailla solmittu liitto on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa se on solmittu. Ulkomailla solmittu liitto saa kuitenkin Suomessa lainvoiman vasta kun se on rekisteröity Suomessa.

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta -rekisteröintilomake löytyy Suomi.fi -sivuilta. Rekisteröinti on maksuton. Kukin maistraatti päättää itsenäisesti mahdollisten käännösten vaatimisesta. Rekisteröintiä varten tarvittavat todistukset on laillistettava. Menettelystä katso tarkemmin kohta Apostille.

Lisätietoja:

Muut väestörekisteri-ilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset.

Lain mukaan myös ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti oleskelevien Suomen kansalaisten tulee pitää väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot osoite- ja perhetiedot ajan tasalla. Vastuu tietojen ylläpidosta ja oikeellisuudesta on kansalaisella itsellään. Väestörekisteritietonsa voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa viimeisimmän suomalaisen kotikuntansa maistraatista.

Verkkosivulta www.suomi.fi/asiointi saa lomakkeita tietojen välittämiseksi väestötietojärjestelmään.

 • ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
 • ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
 • ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
 • ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus
 • maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla.

Lisätietoja antavat maistraatit sekä väestörekisterikeskus.

© Suomen suurlähetystö, Brasília | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot