Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Brasilien: resemeddelande 5/2018 - Finlands ambassad, Brasília : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Brasília
FINLANDS KONSULAT, São Paulo


Tel. +55-61-3443 7151
E-post: consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottslighet i storstäderna. Undvik demonstrationer. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott.

Aktuellt

Vi rekommenderar vaccin mot gula febern innan du reser, särskilt om du är på väg till delstaterna Rio de Janeiro, São Paulo eller Minas Gerais eftersom det förekommit fall av gula febern där. Ta med ett internationellt vaccinationskort på resan.

Storstädernas, särskilt Rio de Janeiros, slumområden, favelas, är mycket farliga och bör undvikas. Risken för att hamna i en väpnad sammandrabbning är hög. Vi avråder från att delta i slumrundturer för turister.

I Rio de Janeiro inleddes en federal militär insats i februari 2018, som pågår till årets slut. Syftet med operationen är att motarbeta det eskalerade våldet i staden.

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten är ett problem i Brasilien och särskilt i storstäderna måste man vara på sin vakt. Förvara pass, flygbiljetter, större summor pengar, värdeföremål och smycken i hotellets säkerhetsfack. Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott.

Särskilt i centrum av de större städerna kan det förekomma demonstrationer, oftast utan förvarning. Undvik demonstrationer, de kan bli våldsamma. Vi rekommenderar att man följer lokala medier och de lokala myndigheternas instruktioner.

Brottsligheten

Brottsligheten är mycket utbredd i Brasilien och kan leda till våld. Gör aldrig motstånd om du blir rånad.
När du rör dig i storstäderna och på turistorterna ska du iaktta särskild försiktighet. Risken att bli utsatt för väpnade rån är stor i storstädernas centrum och längs med lederna mellan flygplatser och hotell. Rån sker ofta i trafikljus, håll bilens dörrar låsta och fönstren stängda. Fickstölder är också vanliga.

Barn- och ungdomsgäng rånar turister, så var på din vakt, särskilt i närheten av stränderna. Undvik att röra dig till fots på stan nattetid.
I Rio de Janeiro och São Paulo förekommer ibland sammadrabbningar mellan olika kriminella gäng eller mellan gängen och polisen, och ibland pågår märks dessa också i turistområdena. Det har hänt att de kriminella gängen med avsikt riktat väpnade attacker mot civila för att skapa oordning.

Det finns också en risk att man blir drogad, till exempel så att någon sätter något i ens drink, råkar ut för sexuella trakasserier eller våldtäkt ute i nattlivet.

Man kan betala med kreditkort på de flesta ställena, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort och släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Lämna aldrig barn utan uppsikt.

Om du behöver ett tillfälligt resedokument för hemresan kan du ansöka om det vid honorära generalkonsulatet i Rio de Janeiro och ambassaden i Brasilia. Ett nytt vanligt pass kan du också ansöka om vid Finlands konsulat i São Paulo.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring.

De privata sjukhusen håller hög standard men är dyra. Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård lönar det sig att omedelbart kontakta sitt försäkringsbolag och fråga vilket lokalt sjukhus som rekommenderas.

Det finns ett stort utbud mediciner på apoteken, också utan recept.

Drick inte kranvattnet någonstans landet. Turistdiarré är vanligt och du minskar risken för att drabbas med hjälp av god hand- och mathygien.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Du hittar mer information om gula febern-epidemin och situationen gällande zikavirus på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Det brasilianska hälsoministeriets portal på engelska med information för resenärer, Portal Saude:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/viajante-en

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Man måste alltid bära på sig legitimation i Brasilien. En kopia av passet räcker, lämna passet i hotellets förvaringsfack.

Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Var uppmärksam på flygplatsen så att ingen lägger något i ditt bagage som inte tillhör dig.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett synnerligen allvarligt brott
och påföljderna är stränga.

Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

I Brasilien råder nolltolerans (0,0 %) mot alkohol i trafiken.

Det är en straffbar handling att ha sex på offentliga platser i Brasilien.

Oberoende av ålder måste en minderårig person som reser med bara sin ena förälder eller med en tredje part ha ett skriftligt intyg på portugisiska av den ena eller båda förmyndarna som ger barnet rätt att resa. Intyget måste vara legaliserat med ett apostille-intyg.

* * *


Kontaktuppgifter

Finlands konsulat, São Paulo
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista, CEP 01410-000 SÃO PAULO - SP
Tel: +55 11 3061 0938

e-post: consular.bra@formin.fi

Finlands Ambassad i Brasília
SES - Avenida das Nações, Qd 807, Lt 27
CEP 70417-900 BRASÍLIA - DF
Tel.:+55 61 3443 7151
E-post: sanomat.bra@formin.fi

 När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post: paivystys.um@formin.fi.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer!

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
 

Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
 

Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Skriv ut

Uppdaterat 8.5.2018


© Finlands ambassad, Brasília | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter